Velkommen til Kulturisten

Tusen takk for strålende helger i 2021!

I 2022 vil Kulturisten bli gjennomført i en annen form enn tidligere. Lokale aktører, frivillige organisasjoner, lag og foreninger får mulighet til å søke midler om å arrangere kulturprosjekter/arrangementer/festival under merkenavnet Kulturisten.

Frist for å søke midler er 1. februar. Mer info om kriterier og innretning på ordningen ligger på Nesodden kommunes nettside.Høydepunkter fra 2021: