Kulturisten
junior 29.08

Kulturisten junior flytter i år til Varden leir.

For at flest mulig kan få gleden av festivalen kjøres den 2 ganger.

Bolk 1: kl.11.00 - kl.13.00
Bolk 2: kl.13.30 - kl.15.30

Velkommen!

Kulturisten junior

Kulturisten kunst

Kulturisten friluft