Kulturisten Kunst 21.-22. September

I år blir det en helt egen festival som fokuserer på billedkunsten. Det blir spennende utstillinger i Galleri Vanntårnet, Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter, på Hellviktangen og åpne atelierer/verksteder på Nesodden. Sett av helga 21.-22. september 2019 til mange fine kunstopplevelser! Mer informasjon kommer.

Lørdag
21/9

Galleri Vanntårnet: Anna Christina Lorenzen
Lørdag 21. september 
Kl. 12 Galleri Vanntårnet: Utstillingsåpning med Anna Christina Lorenzen (tekstil, og installasjon).
Nesoddparken: Pere Galera
Lørdag 21. september 
Kl. 16 Nesoddparken: Utstillingsåpning med Pere Galera  (malerier)
Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter: Kunstfest
Lørdag 21. september 
Fest på kvelden, åpne verksteder og café. 
Sted: Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter

Søndag
22/9

Åpne verksteder og atelier

Søndag 22. September

Kl 12-18 Åpne verksteder og atelier på hele Nesodden – i regi av Nesodden Kunstnere. 

Hellviktangen: Yngvill Myhre

Søndag 22. September

Kl 16 Hellviktangen:
Utstillingsåpning med Yngvill Myhre (tegning). 

Hellviktangen: Konsert Nesodden kulturskole

Søndag 22. September

Konsert Nesodden kulturskole (25-årsjubileum).
Sted: Hellviktangen

— Pere Galera

Nesoddparken / Lørdag 21.9 / Kl. 16.00

Arbeidet til Pere Galera gjenspeiler hans interesse for strukturen i rommet og utforskningen av forskjellige språk og koder som omdefinerer rom i en kontinuerlig transformasjonsprosess.

I løpet av de siste årene har han jobbet med malerier av arkitektoniske tilnærminger som gjennomgår en stadig rekonstruksjon. Samtidig jobber han med Performancer som undersøker de mekanismene som, ubevisst, adopterer de medlemmene i samfunnet til å føle seg integrert og funksjonell i det sosial rommet. Hans nyere malerier kombinerer grundighet og refleksjon med intuisjon og spontanitet.

Pere Galera født i Barcelona og er bosatt i Norge siden 2006. Hans utdannelse inkluderer en mastergrad i maleri ved Kunstuniversitetet i Barcelona og fotografering utdanning ved Universitetet i Roma. Han har også deltatt i flere workshops Butoh dans og Performance.

— Anna Christina Lorenzen

Galleri Vanntårnet / Lørdag 21.9  / Kl. 12.00

Anna Christina Lorenzen (f.1981) arbeider med tegning, maleri, grafikk, tekstil og performance. Verkene beveger seg i krysningspunktet mellom det statiske og det flyktige, det definerte og det diffuse, det kollektive og det subjektive, det historiske og det samtidige.

I lengre tid har Lorenzen vært opptatt av den europeiske renessansen som et visuelt og konseptuelt utgangspunkt for sine kunstneriske undersøkelser. Ofte i form av sitt alter ego Europa – en figur som tillater henne å stille spørsmålene: Hvor kommer Europa fra? Hvem er Europa? Hvem kunne Europa ha vært? Hvordan hadde Europa sett ut i dag om andre verdisystemer hadde satt sitt preg på opptakten til den vestlige sivilisasjonens storhetstid?

Dette drøftes ved å se nærmere på (kunst)historisk kroppsspråk, gester og positurer som visuell markør for status, kjønn, kulturell/etnisk identitet og historisk tilhørighet.

Videre er Lorenzen opptatt av symbolspråket i bannere og heraldikk. Bannere og flagg referer til genetisk (familiær), territorial, institusjonell, militær, politisk eller religiøs tilhørighet. Arbeidene hennes stiller like mye spørsmål ved denne skikken, som de innfører nye ‘ordener’ av ubestemmelig karakter. Hva er det som gjøres krav på ved å sette opp disse symbolene på sjøen, i landskapet, og av hvem?

Anna Christina Lorenzen har studert ved University of applied sciences, Hamburg (2000-2002) og Kunsthøgskolen i Bergen (2002 – 2008). Hun har hatt separatutstillinger og har deltatt ved en rekke gruppeutstillinger og gjestekunstneropphold i inn- og utlandet. I 2017 ble hun tildelt Norske Kunstforeningers Debutantpris på Høstutstillingen for tresnittet “An Uncut Line (Eques)”. I år viser hun arbeider ved utstillinger på Haugesund Billedgalleri, Norske Grafikere, og Galleri Golsa (Oslo) og USF Verftet (Bergen).

— Yngvill Myhre

Hellviktangen / Søndag 22.9  / Kl. 16.00

Utstillingsåpning med Yngvill Myhre (tegning) . Mer informasjon kommer.

— Åpne verksteder & atelier

På hele Nesodden / Søndag 22.9  / Kl. 12.00-18.00

Åpne verksteder og atelier på hele Nesodden – i regi av Nesodden Kunstnere. Mer informasjon kommer.

— Konsert Nesodden kulturskole

Søndag 22.9  / Kl. 16.00

Konsert med Nesodden kulturskole (25-årsjubileum). Mer informasjon kommer.