top of page

Liste over kunstnere som deltar i Kulturisten

Vernissage:
Lørdag 24.09.22 kl 12.00
Kl 12.15: Audun Eckhoff åpner med intro/og eller spørsmål og svar.

Kl 12.45: Håkon Thelin spiller: John Cage: Ryoanji (kontrabass og innspilt lyd (en gong) som spilles av gjennom bassen).

Om kunstneren:
Hilmar Fredriksen (professor fra 1989) er født i Trondheim 1953, bosatt i Oslo og hytte på Nesodden.
Hilmar regnes som en pioner innen norsk performance. Han har for øvrig virket innenfor et bredt felt som innbefatter maleri, skulptur, video, installasjon, objekt, konseptkunst og scenografi. Hans arbeider beveger seg uanstrengt mellom momenter fra hverdagslivet og hans egen interesse for vitenskap, religion og moderne kunst. Når disse forestillingene sammenstilles, oppstår gjerne en form for humoristisk lek med elementene. I årene 1985-2006 samlet han ideer fra dette billedvokabularet i flere serielle verk kalt «Kartoteket». I en nærmest skisseaktig framstilling ble fargesterke figurer malt direkte på grå pappkartonger.

Kartongene har alle lik størrelse og kan få plass i en boks. Et verk som både visuelt og fysisk opptrer som et kartotek. «Hvert bilde kan sees som et ‘still’ i en kontinuerlig prosess; vi kan liksom animere kartoteket ved å ‘flippe’ gjennom det. ‘Flip-over’ betyr ikke bare et skifte mellom forskjellige visuelle og semantiske plan, det sikter også til omslaget fra det statiske til det bevegelige bilde.
(Jan Brockmann, Hilmar Fredriksen, 2006)»

Hilmar er inspirert av den sirkulære formen i Vanntårnet og har laget en stor skulptur som han vil vise frem sammen med annen kunst, blant annet collager fra de siste årene.

"Stein til et tårn" tittelen er hentet fra en
diktsamling av poeten Claes Gill refererer til Vanntårnet.

Sted: Galleri Vanntårnet, Tårnstien, Nesoddtangen
Tid: 24. September - 16.Oktober. Utstillingen er åpen lørdager og søndager fra 12-16.

Instagram: @hilmarfredriksen53

Hilmar Fredriksen - Vanntårnet

Ingrid Lilja Arntzen - Nesoddparken

Vernissage: Fredag 23. september kl 18.00
Åpningstale ved ordfører Cathrine Kjenner Forsland
Introduksjon ved jazzmusiker Kari Rolland
Musikalsk innslag ved Klara Mohn, vokal og Andreas Haddeland, gitar.
Nesoddparkens cafe vil være åpen og arrangementet varer frem til kl 21.00.

Ingrid Lilja Arntzen er tidligere gallerist og musiker men har de senere årene gjort seg bemerket med en rekke fine utstillinger av dyptrykk og malerier i til dels store formater.
Hennes uttrykk beveger seg uanstrengt mellom det surrealistiske og det abstrakte, og de harmoniske fargeklangene er et gjennomgående særtrekk ved hennes arbeider.
Ingrid Liljas bilder kan ved første øyekast virke tilforlatelige, men inneholder et svært personlig univers. Hun balanserer mellom humor og alvor på en måte som peker mot noe dypt eksistensielt. Denne måten å stille spørsmål ved tilværelsen på, gjør kunstnerskapet hennes allment relevant.
Ingrid Lilja Arntzen har de siste tre årene hatt en rekke separatutstillinger over hele landet, bla.Østlandsutstillingen i 2018. Hun var også en av få norske deltakere i Nordisk Grafiktriennal i Sverige i 2020. Hun er representert i Kjell Holms kunstsamling, og er innkjøpt av både Ålesund og Nesodden kommune samt flere private institusjoner. Ingrid Lilja Arntzen er medlem av Norske Grafikere, NBK og Bildene Kunstnere i Akershus.

Sted: Kunsthallen. Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1459 Nesoddtangen

Tid: 23.09 - 23.10 Åpningstid lørdag og søndag 13.00-16.00
www.ingridlilja.no

Morten Hansen - Hellviktangen

Vernissage: Søndag 25.09. kl 18.30
5 min OPERA Bente Eggum Johannessen & Pianist Natasha Rybak

Morten Hansen (f.1954) bor og arbeider på Nesodden. På utstillingen viser han malerier og grafikk. Hans arbeider har et særegent, ekspressivt formspråk, som både er alvorstungt og humoristisk,- der hodet som symbol står sentralt.

Sted: Hellviktangen, Hellvikalléen 60, 1459 Nesodden

Åpen: 25.09 - 13.11

Åpen oktober: Lørdag 12.00-17.00, søndag 12.00-19.00

Åpen november: Lørdag 12.00-17.00, søndag 12.00-18.00

www.kristinehjertholm-og-mortenhansen.no/morten-hansen-maleri