Liste over kunstnere som deltar i Kulturisten

Vernissage:
Lørdag 24.09.22 kl 12.00
Kl 12.15: Audun Eckhoff åpner med intro/og eller spørsmål og svar.

Kl 12.45: Håkon Thelin spiller: John Cage: Ryoanji (kontrabass og innspilt lyd (en gong) som spilles av gjennom bassen).

Om kunstneren:
Hilmar Fredriksen (professor fra 1989) er født i Trondheim 1953, bosatt i Oslo og hytte på Nesodden.
Hilmar regnes som en pioner innen norsk performance. Han har for øvrig virket innenfor et bredt felt som innbefatter maleri, skulptur, video, installasjon, objekt, konseptkunst og scenografi. Hans arbeider beveger seg uanstrengt mellom momenter fra hverdagslivet og hans egen interesse for vitenskap, religion og moderne kunst. Når disse forestillingene sammenstilles, oppstår gjerne en form for humoristisk lek med elementene. I årene 1985-2006 samlet han ideer fra dette billedvokabularet i flere serielle verk kalt «Kartoteket». I en nærmest skisseaktig framstilling ble fargesterke figurer malt direkte på grå pappkartonger.

Kartongene har alle lik størrelse og kan få plass i en boks. Et verk som både visuelt og fysisk opptrer som et kartotek. «Hvert bilde kan sees som et ‘still’ i en kontinuerlig prosess; vi kan liksom animere kartoteket ved å ‘flippe’ gjennom det. ‘Flip-over’ betyr ikke bare et skifte mellom forskjellige visuelle og semantiske plan, det sikter også til omslaget fra det statiske til det bevegelige bilde.
(Jan Brockmann, Hilmar Fredriksen, 2006)»

Hilmar er inspirert av den sirkulære formen i Vanntårnet og har laget en stor skulptur som han vil vise frem sammen med annen kunst, blant annet collager fra de siste årene.

"Stein til et tårn" tittelen er hentet fra en
diktsamling av poeten Claes Gill refererer til Vanntårnet.

Sted: Galleri Vanntårnet, Tårnstien, Nesoddtangen
Tid: 24. September - 16.Oktober. Utstillingen er åpen lørdager og søndager fra 12-16.

Instagram: @hilmarfredriksen53

Hilmar Fredriksen - Vanntårnet

Ingrid Lilja Arntzen - Nesoddparken

Vernissage: Fredag 23. september kl 18.00
Åpningstale ved ordfører Cathrine Kjenner Forsland
Introduksjon ved jazzmusiker Kari Rolland
Musikalsk innslag ved Klara Mohn, vokal og Andreas Haddeland, gitar.
Nesoddparkens cafe vil være åpen og arrangementet varer frem til kl 21.00.

Ingrid Lilja Arntzen er tidligere gallerist og musiker men har de senere årene gjort seg bemerket med en rekke fine utstillinger av dyptrykk og malerier i til dels store formater.
Hennes uttrykk beveger seg uanstrengt mellom det surrealistiske og det abstrakte, og de harmoniske fargeklangene er et gjennomgående særtrekk ved hennes arbeider.
Ingrid Liljas bilder kan ved første øyekast virke tilforlatelige, men inneholder et svært personlig univers. Hun balanserer mellom humor og alvor på en måte som peker mot noe dypt eksistensielt. Denne måten å stille spørsmål ved tilværelsen på, gjør kunstnerskapet hennes allment relevant.
Ingrid Lilja Arntzen har de siste tre årene hatt en rekke separatutstillinger over hele landet, bla.Østlandsutstillingen i 2018. Hun var også en av få norske deltakere i Nordisk Grafiktriennal i Sverige i 2020. Hun er representert i Kjell Holms kunstsamling, og er innkjøpt av både Ålesund og Nesodden kommune samt flere private institusjoner. Ingrid Lilja Arntzen er medlem av Norske Grafikere, NBK og Bildene Kunstnere i Akershus.

Sted: Kunsthallen. Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1459 Nesoddtangen

Tid: 23.09 - 23.10 Åpningstid lørdag og søndag 13.00-16.00
www.ingridlilja.no

Morten Hansen - Hellviktangen

Vernissage: Søndag 25.09. kl 18.30
5 min OPERA Bente Eggum Johannessen & Pianist Natasha Rybak

Morten Hansen (f.1954) bor og arbeider på Nesodden. På utstillingen viser han malerier og grafikk. Hans arbeider har et særegent, ekspressivt formspråk, som både er alvorstungt og humoristisk,- der hodet som symbol står sentralt.

Sted: Hellviktangen, Hellvikalléen 60, 1459 Nesodden

Åpen: 25.09 - 13.11

Åpen oktober: Lørdag 12.00-17.00, søndag 12.00-19.00

Åpen november: Lørdag 12.00-17.00, søndag 12.00-18.00

www.kristinehjertholm-og-mortenhansen.no/morten-hansen-maleri

Marianne Darlén Solhaugstrand - Signalen

Marianne Darlén Solhaugstrand er inspirert av religiøse fremstillinger hvor den mannlige kroppen fremstilles som et redskap for det gudommelige. Solhaugstrands arbeider har gjennom en årrekke kretset rundt tema som omhandler kjønn og identitet. Hun arbeider hovedsakelig med maleri. – Jeg er opptatt av forsknings og erfaringsbaserte prosjekter som tar for seg verdien av å kunne ytre seg fritt både som enkeltindivid, kunstner og kjønn. I mitt kunstneriske virke har jeg gjennom en tjueårsperiode arbeidet på kunstprosjekter som viser det relative i fremstillingen av kjønn. Min utvikling i tekniske uttrykk har i stor grad vært motivert av en utforskning av en tematikk omkring hvordan kropp forståes. Hvordan portretteres den? Innenfor sosiologien arbeider man ut ifra tanken om at det finnes en objektiv forståelse av kroppen som objekt. Jeg bygger mitt kunstprosjekt ut ifra et individuelt ståsted, – finnes det en egen måte og se verden på, og skiller det kvinnelige blikket seg fra det mannlige?

Sted: Signalen Sjøbad, Tangenveien 1, 1450 Nesoddtangen
Tid: 14.09 - 30.11. Onsdag til lørdag 16 - 23.00, Søndag 12-21.00

https://darlen.no/

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=marianne-darlen-solhaugstrand

Hedvig Lien Rytter - Åpent ateliér

Hedvig Lien Rytter (1973) arbeider hovedsaklig med tegning, men har bakgrunn i maleriet og har de siste år inkludert installasjoner av treverk i sine utstillingsprosjekter. Lien Rytters tegninger er utført med svart tusjpenn og blyant på papir, i både små og store format. Motivene er gjerne iscenesettelser av natur og menneskeskapte konstruksjoner. Utgangspunkt for tegningene er ofte fotografiske skisser og billedmateriale fra hennes egen historie. I arbeidene kombineres elementer fra ulike bilder slik at det oppstår et tvetydig billedrom. Tegningene beveger seg vekk fra en direkte gjengivelse av virkeligheten, og gir rom for eksistensielle temaer som ensomhet, rotløshet og forgjengelighet.

Sted: Nesoddparken, rom 101, Løeshagaveien 49, 1459 Nesoddtangen

Tid: Søndag 25.09 - Kl. 12-18.00
Nettsted: http://www.hedviglienrytter.com/

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=hedvig-lien-rytter

Lars Aurtande - Åpent atelier

Fascinasjon for lange turer i fjell og natur har ført meg inn i et univers som kan sammenlignes med et ukjent skoglandskap. På skogbunnen mellom greiner og planter åpner det seg en verden som avdekker dyr og fabelvesener i både symbiose og konfikt med teknologi og robotlignende maskiner. Denne visjon har referanser og paralleller til min egen oppfattelse av verden som en arena full av krig og konfikter. Jeg er spesielt fascinert av likhetene og kontrastene mellom naturen og det menneskeskapte. Mine visjoner er ingen dommedagsprofeti, snarere min måte å kommentere eller sette spørsmålstegn ved virkeligheten med humoristiske midler. Jeg har alltid vært tiltrukket av eventyr, fabler og andre visuelle historiefortellinger. Det er viktig for meg å lage bilder og skulpturer som vekker undring og har evnen til å innebære flere mulige utfall – sett fra betrakterens synspunkt. Det er viktig for meg at motivet ikke bare speiler øyeblikket, men får betrakteren til å reflektere over hva som har skjedd og hva som kommer til å skje videre.

Sted: Terrassestien 27, 1450 Nesoddtangen

Tid: Søndag 25.09 - Kl. 12-18.00

https://lar777.wixsite.com/larrytbone

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=lars-aurtande

Ingrid Jangaard Ousland - Åpent atelier

«Passasje» var tittelen på min separatutstilling i tegnerforbundet Galleri i 2007, og tittelen på en kulltegning innkjøpt av Nasjonalgalleriet i 2003. Den er betegnende for min virksomhet som tegner gjennom årene, og for mitt engasjement i Tegnerforbundet siden jeg ble medlem der i 1957. Tegning var begynnelsen og fortsatte gjennom forskjellige grafiske teknikker, store pasteller og videre malerier i akryl på lerret. Tittelen på min utstilling i Vanntårnet på Nesodden i 2020, «landkjenning», sier noe om utviklingen, tilbake til røttene – «de første kjente merker etter en sjøreise, disige profiler, klarere etter hvert» (reise ut, finne veien, finne frem, gjenkjennelse, finne tilbake, komme hjem).

Sted: Nesoddparken, rom 105, Løeshagaveien 49, 1459 Nesoddtangen

Tid: Søndag 25.09 - Kl. 12-18.00

http://www.ingridousland.no/

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=ingrid-jangaard-ousland

Anne Line Sund - Åpent atelier

«Å smelte stein» Alle materialene jeg bruker kommer fra grunnen, under dekket i skogen, byen eller dalen – fra denne bakken som vi alle har felles. Jeg foretar estetiske og konseptuelle undersøkelser med leirematerialet som utgangspunkt. I verkstedet eksperimenterer jeg med utvalgte råstoffer og mineraler, keramikkens historie og muligheter for interagering. Godt håndverk opptar meg sterkt. Når jeg jobber, veksler jeg mellom å utvikle og tilvirke funksjonelle arbeider som kopper eller vaser, og objekter.

Sted: Meheia 30, 1452 Nesoddtangen

Tid: Søndag 25.09 - Kl. 12-18.00

https://www.annelinesund.com/

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=anne-line-sund

Lise Steingrim - Åpent atelier

Motivene til bildene mine finner jeg i hus og bygninger. Jeg har fokusert mye på etterkrigsårenes funksjonalisme. Motivasjonen kommer fra en interesse for arkitektur som kjennetegnes ved en effektiv og brukbar struktur med forenklede løsninger. Maleriene fremstår lik som arkitekturen, uten ornament og pynt. Jeg ønsker å finne en stemning, fremfor en konkret avbildning, et sinnbilde på noe jeg og forhåpentlig betrakteren kan finne gjenklang i. Det gjør jeg ved å studere arkitekturens geometriske grunnformer som i tidlig 1900 -talls modernisme forenkler, og benytter maleriets virkemidler som lys, skygge og kontraster. Gjennom å produsere kunst som kommenterer eller bearbeider arkitektoniske uttrykk, bygninger eller design, skaper jeg en dialog mellom arkitekten og meg; mellom to kunstnere, to kunstformer eller uttrykk, to tider og ulike materialer.

Sted: Fundingrudveien 77, 1450 Nesoddtangen

Tid: Søndag 25.09 - Kl. 12-18.00

https://www.lisesteingrim.com/

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=lise-steingrim

Nils Aasland - Åpent atelier

Det er de bildene som oppstår i tanken. Eller det er de tankene som oppstår som indre bilder? De skaper en uro i kroppen, med krav på undersøkelse. Hva skjer med bildet dersom elementene plasseres slik eller slik? Impulsene viser seg som konstruksjoner eller plastiske former. Jeg blir nyfiken på hvordan skulpturen vil se ut i virkeligheten de må nedtegnes på papir, på små papirbiter, på baksiden av kontoutskrift fra banken, eller en avisflik-ideene blir undersøkt, forfra, fra siden og ovenfra. Det blir mange papirbiter, de samles i konvolutter til videre undersøkelser i fast form. Så vil tiden arbeide for dem, om det vil bli en skulptur eller tegning. Tingenes konstruksjon eller sammensetting har alltid interessert meg mye. Kunsthistoriens periode ved begynnelsen av forrige århundre, rundt 1920, hvor det ble eksperimentert med nye kunstneriske virkemidler i Russland, som konstruktivisme, rayonnisme, suprematisme, og andre, var en rik tid for nye visuelle ideer.

Sted: Knuts vei 75, 1450 Nesoddtangen, Norge

Tid: Søndag 25.09 - Kl. 12-18.00

http://www.nils-aasland.no/

https://www.nesoddenkunstnere.org/?kunstnere=nils-aasland